Persoonlijke coaching

De moed hebben om stil te staan bij wie je bent. De vraag waarmee we het coachingstraject starten kan verschillend zijn. Misschien zoek je meer balans of rust, wil je leren om je grenzen beter aan te geven. Of je wilt zichtbaarder worden, of op een andere manier met conflicten omgaan. Ook als je wilt groeien in je professionele rol en behoefte hebt aan een sparring partner om op je eigen ontwikkeling te reflecteren heeft een coachingstraject veel te bieden.

Lees meer...

Loopbaancoaching

Loopbaangesprekken geven je inzicht in je talenten, je drijfveren en in de manier waarop jij verschil wilt maken. Als je weet waar je écht goed in bent en waar je warm voor loopt, kun je een koers uitzetten en actie ondernemen. Loopbaancoaching kan het proces versnellen als je merkt dat je op een kruispunt staat, als je behoefte hebt aan een nieuwe uitdaging of als je het gevoel hebt dat je werk niet goed (meer) past bij je talenten.

Lees meer...

EMDR

EMDR helpt om oude gebeurtenissen te verwerken. Soms hebben de dingen waar je nu in vast loopt hun wortels in bedreigende of kwetsende ervaringen in het verleden. Met je hoofd weet je wel dat deze ervaringen zich niet meer in het hier en nu afspelen. Toch kom je er gevoelsmatig  niet los van. EMDR kan dan helpen om op een andere manier naar jezelf te kijken en anders met situaties om te gaan.

Lees meer...

Talentontwikkeling in Teams

Teams waar mensen hun eigen en elkaars talenten kennen, en waar de teamleden worden ingezet op unieke talenten, functioneren beter. In dit soort teams wordt effectiever samengewerkt en worden betere resultaten behaald.  Daarnaast ontstaat er nieuwe energie in een team als mensen met elkaar gaan praten over wat ze graag doen, wat ze willen leren en wat ze in de ander aan potentieel zien.

Lees meer...

Teamcoaching

Ieder team heeft een eigen dynamiek. Soms wil je iets veranderen in deze dynamiek Bijvoorbeeld omdat het team een nieuwe fase ingaat of voor nieuwe uitdagingen staat. Of omdat er sprake is van conflicten, of tegenvallende resultaten. Teamcoaching versterkt de communicatie, de zelfsturing en het oplossend vermogen.  Daardoor gaat het team als geheel beter functioneren.

Lees meer...

Deep democracy

Deep Democracy is een manier van werken die de onderstroom in groepen zichtbaar maakt, en handvatten biedt om conflicten op te lossen en gedragen beslissingen te nemen. De kracht van Deep Democracy is dat het de diversiteit in een groep benut om de kwaliteit van besluitvorming en samenwerken te verbeteren.

Lees meer...

Over Iris

ontdekken en ontwikkelen van menselijk talent

“Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden en taken te verdelen. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme, eindeloze zee.” Antoine de Saint-Exupery, schrijver

Mijn naam is Iris van den Burg.
Ik word gedreven door de wens om mensen de beste versie van zichzelf te laten worden, en om organisaties te creëren waar dat mogelijk is. Als psycholoog, coach en trainer/procesbegeleider ondersteun ik mensen en teams in hun ontwikkeling. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat mensen echt verschil kunnen maken als ze werken vanuit hun talenten, waarden en drijfveren, en als ze zien wat hun bijdrage in het grote geheel is.

In mijn werk combineer ik mijn zakelijke en mijn klinische ervaring. Ik heb jarenlang als senior adviseur gewerkt, onder andere bij adviesbureau Berenschot. Daarnaast ben ik als psycholoog en systeemtherapeut aan een praktijk voor psychotherapie verbonden geweest. In mijn eigen praktijk breng ik nu mijn kennis van organisaties samen met mijn passie voor mensen.
Mijn praktijk is in Bussum. Daar woon ik met mijn man en twee kinderen. 

Meest recente blog berichten van Iris

Gedragsverandering. Babystapjes of tipping point?

Neem contact op